k.ú.: 743631 - Ruprechtice u Broumova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574252 - Meziměstí NUTS5 CZ0523574252
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 142867
zahrada 159 138792
travní p. 323 4864912
lesní poz 95 6679153
vodní pl. nádrž umělá 3 2119
vodní pl. tok přirozený 56 23939
vodní pl. tok umělý 2 964
vodní pl. zamokřená pl. 1 13649
zast. pl. společný dvůr 3 1294
zast. pl. zbořeniště 14 7649
zast. pl. 209 71983
ostat.pl. dráha 9 33969
ostat.pl. jiná plocha 49 73894
ostat.pl. manipulační pl. 6 15624
ostat.pl. mez, stráň 7 14888
ostat.pl. neplodná půda 21 14285
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 240
ostat.pl. ostat.komunikace 144 205053
ostat.pl. pohřeb. 1 8199
ostat.pl. silnice 4 33512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10644
ostat.pl. zeleň 2 4462
Celkem KN 1122 12362091
Par. DKM 372 6020352
Par. KMD 750 6341739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 202
byt.z. byt 10
obč.z. byt 3
Celkem JED 13
LV 237
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.06.2020
KMD 1:1000 26.04.2017 intravilán
S-SK GS 1:2880 1840 03.06.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 20.05.2022 03:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.