k.ú.: 743666 - Rusava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588962 - Rusava NUTS5 CZ0721588962
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 152712
zahrada 557 357816
ovoc. sad 13 16451
travní p. 2034 3598637
lesní poz les s budovou 25 961
lesní poz ostat.komunikace 1 283
lesní poz 964 7033597
vodní pl. nádrž přírodní 3 1517
vodní pl. nádrž umělá 2 279
vodní pl. tok přirozený 195 64539
vodní pl. zamokřená pl. 18 12694
zast. pl. zbořeniště 20 1865
zast. pl. 857 119287
ostat.pl. jiná plocha 280 86473
ostat.pl. manipulační pl. 95 47507
ostat.pl. neplodná půda 167 102819
ostat.pl. ostat.komunikace 467 273834
ostat.pl. pohřeb. 1 3561
ostat.pl. silnice 86 35209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 162 137452
ostat.pl. zeleň 1 438
Celkem KN 6044 12047931
Par. DKM 26 24384
Par. KMD 6018 12023547
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 278
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 6
č.e. rod.rekr 401
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 11
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
Celkem BUD 860
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 1040
spoluvlastník 1492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2014
DKM-KPÚ 15.07.2008 1:1000 26.08.2008 *)
KM-D 1:2000 05.08.2002 18.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 05.08.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 19.05.2022 01:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.