k.ú.: 743674 - Rusek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 2069431
zahrada 201 152255
travní p. 244 719171
lesní poz 2 17897
vodní pl. nádrž umělá 47 295934
vodní pl. tok přirozený 27 82991
zast. pl. společný dvůr 2 14
zast. pl. 232 88678
ostat.pl. jiná plocha 114 1069871
ostat.pl. manipulační pl. 14 27061
ostat.pl. neplodná půda 23 52055
ostat.pl. ostat.komunikace 70 135430
ostat.pl. silnice 19 57559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3987
ostat.pl. zeleň 4 6297
Celkem KN 1214 4778631
Par. DKM 1214 4778631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 146
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 227
LV 319
spoluvlastník 482

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2005 1:1000 11.08.2005 *) DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 28.02.2005 intravilán
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.08.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 05:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.