k.ú.: 743691 - Vratkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569402 - Rušinov NUTS5 CZ0631569402
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 532995
zahrada 70 42390
travní p. 191 844530
lesní poz les s budovou 2 58
lesní poz 87 3431407
vodní pl. rybník 4 19144
vodní pl. tok přirozený 4 21901
vodní pl. zamokřená pl. 3 5724
zast. pl. zbořeniště 6 621
zast. pl. 154 34251
ostat.pl. jiná plocha 78 25869
ostat.pl. manipulační pl. 6 1792
ostat.pl. neplodná půda 44 33158
ostat.pl. ostat.komunikace 82 98769
ostat.pl. pohřeb. 1 1430
ostat.pl. silnice 4 23383
ostat.pl. zeleň 2 4688
Celkem KN 823 5122110
Par. KMD 823 5122110
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 149
LV 199
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 22.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2022 00:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.