k.ú.: 743739 - Růžďka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544850 - Růžďka NUTS5 CZ0723544850
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1111 2846122
zahrada skleník-pařeniš. 1 58
zahrada 335 222016
ovoc. sad 13 44470
travní p. mez, stráň 8 11296
travní p. 1474 3687131
lesní poz les s budovou 1 56
lesní poz 895 10108335
vodní pl. nádrž umělá 1 2463
vodní pl. tok přirozený 20 51212
vodní pl. zamokřená pl. 4 2331
zast. pl. zbořeniště 92 13618
zast. pl. 776 156493
ostat.pl. jiná plocha 232 79860
ostat.pl. manipulační pl. 43 52776
ostat.pl. neplodná půda 863 802914
ostat.pl. ostat.komunikace 469 375238
ostat.pl. pohřeb. 4 10300
ostat.pl. silnice 22 66011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 775
ostat.pl. zeleň 8 2423
Celkem KN 6373 18535898
Par. DKM 110 906969
Par. KMD 6263 17628929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 185
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 47
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 229
rozestav. 3
Celkem BUD 745
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 969
spoluvlastník 1711

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2015
KMD 1:1000 30.03.2015
Ins. A 1:1000 01.05.1955 30.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.05.2022 15:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.