k.ú.: 743755 - Růžená - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587818 - Růžená NUTS5 CZ0632587818
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 2196643
zahrada 130 70950
travní p. 155 1164630
lesní poz les s budovou 2 96
lesní poz 239 1371977
vodní pl. nádrž umělá 1 1753
vodní pl. rybník 15 125669
vodní pl. tok přirozený 4 5154
vodní pl. tok umělý 4 4779
vodní pl. zamokřená pl. 1 206
zast. pl. společný dvůr 8 2192
zast. pl. 158 63535
ostat.pl. jiná plocha 119 117617
ostat.pl. manipulační pl. 10 23370
ostat.pl. neplodná půda 90 208795
ostat.pl. ostat.komunikace 82 115678
ostat.pl. pohřeb. 1 1282
ostat.pl. silnice 3 17251
ostat.pl. zeleň 6 17962
Celkem KN 1131 5509539
Par. DKM 1131 5509539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 98
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 156
LV 173
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2009
DKM-KPÚ 22.12.2008 1:1000 16.01.2009 *) extravilán
KM-D 1:2000 13.08.2002 15.06.2009 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.08.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 09:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.