k.ú.: 743763 - Janov u Hřenska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 544680 - Janov NUTS5 CZ0421544680
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 1135722
zahrada 308 190797
travní p. 238 585283
lesní poz les(ne hospodář) 76 1494321
lesní poz 245 904940
vodní pl. nádrž umělá 5 3694
zast. pl. zbořeniště 56 8114
zast. pl. 266 52816
ostat.pl. jiná plocha 75 51162
ostat.pl. manipulační pl. 16 3144
ostat.pl. neplodná půda 54 66673
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 204
ostat.pl. ostat.komunikace 113 100457
ostat.pl. pohřeb. 1 2889
ostat.pl. silnice 9 37417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 5912
ostat.pl. zeleň 16 7044
Celkem KN 1560 4650589
Par. KMD 1560 4650589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 38
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 262
byt.z. byt 7
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
Celkem JED 10
LV 267
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2012
KMD 06.12.2012 1:1000 06.12.2012 *)
S-SK GS 05.12.2012 1:2880 1843 05.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 21:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.