k.ú.: 743801 - Rváčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577308 - Lomnice nad Popelkou NUTS5 CZ0514577308
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 1572519
zahrada 205 165042
ovoc. sad 1 2565
travní p. 462 1261484
lesní poz 226 1481801
vodní pl. nádrž umělá 1 1094
vodní pl. tok přirozený 2 12556
vodní pl. tok umělý 2 2476
zast. pl. společný dvůr 1 251
zast. pl. zbořeniště 14 2629
zast. pl. 193 49543
ostat.pl. jiná plocha 33 11863
ostat.pl. manipulační pl. 43 34633
ostat.pl. neplodná půda 162 67523
ostat.pl. ostat.komunikace 144 95301
ostat.pl. pohřeb. 1 403
ostat.pl. silnice 2 30544
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2552
ostat.pl. zamokřená pl. 2 2260
ostat.pl. zeleň 7 4287
Celkem KN 1797 4801326
Par. DKM 237 1388975
Par. KMD 1560 3412351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 185
LV 243
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2013
S-SK GS 1:2880 1842 12.08.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.