k.ú.: 743828 - Rybí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568554 - Rybí NUTS5 CZ0804568554
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 631 2515262
zahrada 706 608298
ovoc. sad 7 4566
travní p. 824 2249818
lesní poz les s budovou 1 44
lesní poz 235 2921863
vodní pl. nádrž umělá 1 970
vodní pl. tok přirozený 12 14185
vodní pl. tok umělý 3 1308
vodní pl. zamokřená pl. 3 1206
zast. pl. společný dvůr 2 253
zast. pl. zbořeniště 8 2963
zast. pl. 529 161193
ostat.pl. dobývací prost. 9 8829
ostat.pl. jiná plocha 170 75758
ostat.pl. manipulační pl. 22 44664
ostat.pl. neplodná půda 62 45546
ostat.pl. ostat.komunikace 518 195062
ostat.pl. pohřeb. 2 3046
ostat.pl. silnice 57 143355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 13366
ostat.pl. zeleň 1 316
Celkem KN 3810 9011871
Par. KMD 3810 9011871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 386
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
Celkem BUD 521
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 10
Celkem JED 13
LV 781
spoluvlastník 1100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1833 06.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 07:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.