k.ú.: 743852 - Rybitví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575593 - Rybitví NUTS5 CZ0532575593
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 1332588
zahrada 301 131316
ovoc. sad 2 10251
travní p. 33 63368
lesní poz 163 570252
vodní pl. nádrž přírodní 1 17606
vodní pl. nádrž umělá 2 241284
vodní pl. tok přirozený 27 196369
vodní pl. tok umělý 55 32465
vodní pl. zamokřená pl. 5 13185
zast. pl. společný dvůr 3 361
zast. pl. zbořeniště 3 3018
zast. pl. 834 300982
ostat.pl. jiná plocha 212 813152
ostat.pl. manipulační pl. 175 1018827
ostat.pl. neplodná půda 63 104582
ostat.pl. ostat.komunikace 220 218251
ostat.pl. silnice 50 41358
ostat.pl. skládka 2 79
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 28189
ostat.pl. zeleň 50 107606
Celkem KN 2406 5245089
Par. DKM 2406 5245089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 225
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 31
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 225
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 79
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če výroba 94
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 805
byt.z. byt 313
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 23
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 348
LV 943
spoluvlastník 1524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
ZMVM 1:2000 01.07.1986 01.12.1999 1:1000,1:2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.