k.ú.: 743925 - Závist u Rybníku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554189 - Rybník NUTS5 CZ0321554189
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 22 24252
travní p. mez, stráň 11 68510
travní p. 35 853482
lesní poz ostat.komunikace 1 8117
lesní poz 21 7525116
vodní pl. nádrž umělá 3 12216
vodní pl. tok umělý 3 3508
zast. pl. zbořeniště 1 630
zast. pl. 25 17057
ostat.pl. jiná plocha 33 62654
ostat.pl. mez, stráň 1 782
ostat.pl. ostat.komunikace 27 74356
ostat.pl. silnice 3 47843
Celkem KN 186 8698523
Par. KMD 186 8698523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 25
LV 33
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 29.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 02:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.