k.ú.: 744026 - Rybníky na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594750 - Rybníky NUTS5 CZ0647594750
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 5242
orná půda 819 5459692
vinice 43 37506
zahrada mez, stráň 1 52
zahrada 151 136528
ovoc. sad 2 7225
travní p. 185 121409
lesní poz mez, stráň 1 102
lesní poz 1443 1793064
vodní pl. nádrž umělá 1 1717
vodní pl. tok přirozený 180 100177
vodní pl. tok umělý 8 22621
zast. pl. společný dvůr 1 47
zast. pl. zbořeniště 6 974
zast. pl. 310 135575
ostat.pl. dráha 2 19065
ostat.pl. jiná plocha 233 110227
ostat.pl. manipulační pl. 64 65139
ostat.pl. neplodná půda 19 5768
ostat.pl. ostat.komunikace 316 258380
ostat.pl. pohřeb. 1 2351
ostat.pl. silnice 174 51923
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10867
ostat.pl. zeleň 34 75261
Celkem KN 3998 8420912
Par. DKM 3998 8420912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 174
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 287
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 552
spoluvlastník 777

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.12.2004 1:1000 20.12.2004 *) extravilán
DKM 1:1000 11.12.2000 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 01.02.1992 11.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.02.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 20:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.