k.ú.: 744042 - Rybniště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562793 - Rybniště NUTS5 CZ0421562793
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 74949
zahrada 164 173981
ovoc. sad 4 13385
travní p. 366 3144018
lesní poz 120 6966382
vodní pl. nádrž umělá 5 145104
vodní pl. rybník 6 506756
vodní pl. tok přirozený 21 31323
vodní pl. tok umělý 4 1723
zast. pl. společný dvůr 1 1231
zast. pl. zbořeniště 9 2677
zast. pl. 321 112436
ostat.pl. dráha 11 242174
ostat.pl. jiná plocha 96 98200
ostat.pl. manipulační pl. 14 60580
ostat.pl. neplodná půda 9 14651
ostat.pl. ostat.komunikace 118 196144
ostat.pl. pohřeb. 1 5088
ostat.pl. silnice 16 96438
ostat.pl. skládka 1 132
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10123
ostat.pl. zeleň 13 42277
Celkem KN 1321 11939772
Par. DKM 1321 11939772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 200
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 319
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
Celkem JED 20
LV 336
spoluvlastník 451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1998
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,
ZMVM 1:2000 01.11.1824 01.01.1998 1.11.1981 1:2000,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 22.05.2022 22:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.