k.ú.: 744069 - Řetouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 618
zahrada 57 29403
ovoc. sad 8 3350
travní p. 62 843275
lesní poz 18 554008
vodní pl. nádrž umělá 2 518
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 12 3513
zast. pl. 32 10129
ostat.pl. jiná plocha 22 75893
ostat.pl. manipulační pl. 1 2518
ostat.pl. ostat.komunikace 22 22039
ostat.pl. silnice 4 24972
Celkem KN 243 1570240
Par. DKM 243 1570240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 32
LV 41
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.06.2015 1:1000 26.06.2015 *)
DKM 1:1000 27.11.2000
ZMVM 1:2000 26.09.1990 27.11.2000
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 18.05.2022 11:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.