k.ú.: 744107 - Rychnov nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576069 - Rychnov nad Kněžnou NUTS5 CZ0524576069
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 693 3706748
zahrada 1547 809520
ovoc. sad 82 161046
travní p. 306 847682
lesní poz les(ne hospodář) 4 20372
lesní poz 82 2880764
vodní pl. nádrž umělá 1 2206
vodní pl. rybník 1 19017
vodní pl. tok přirozený 38 130445
vodní pl. tok umělý 8 6266
vodní pl. zamokřená pl. 2 8520
zast. pl. společný dvůr 68 44677
zast. pl. zbořeniště 41 6619
zast. pl. 2904 750282
ostat.pl. dráha 17 70806
ostat.pl. jiná plocha 602 339596
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 764
ostat.pl. manipulační pl. 143 202484
ostat.pl. neplodná půda 113 71295
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 10209
ostat.pl. ostat.komunikace 731 711372
ostat.pl. pohřeb. 4 44070
ostat.pl. silnice 55 198358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 101990
ostat.pl. zeleň 396 252722
Celkem KN 7888 11397830
Par. DKM 7888 11397830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 112
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 44
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 150
č.p. rod.dům 1162
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 13
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 746
bez čp/če jiná st. 342
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 50
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 63
bez čp/če výroba 37
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 3
vod.dílo odkališ. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 2835
byt.z. byt 2511
byt.z. garáž 33
byt.z. j.nebyt 31
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 78
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 59
Celkem JED 2716
LV 4848
spoluvlastník 8886

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.05.2005 přepracování na DKM
DKM-KPÚ 1:1000 29.03.2004
Ins. A 1:1000 14.02.1947 20.05.2005 část 1:2000
S-SK GS 1:2880 1840 14.02.1947


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 09:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.