k.ú.: 744191 - Panská Habrová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576069 - Rychnov nad Kněžnou NUTS5 CZ0524576069
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 1153585
zahrada 103 101239
travní p. 118 551273
lesní poz 68 472155
vodní pl. nádrž umělá 3 11753
vodní pl. tok přirozený 13 27504
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 3 695
zast. pl. 114 36405
ostat.pl. jiná plocha 30 109036
ostat.pl. manipulační pl. 3 12215
ostat.pl. neplodná půda 42 36371
ostat.pl. ostat.komunikace 65 94808
ostat.pl. silnice 4 51282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 738
ostat.pl. zeleň 12 23243
Celkem KN 659 2682315
Par. DKM 252 1963613
Par. KMD 407 718702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 113
LV 159
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2017
DKM-KPÚ 30.05.2003 1:1000 22.07.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1840 26.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 20:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.