k.ú.: 744212 - Rychnov nad Malší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545465 - Dolní Dvořiště NUTS5 CZ0312545465
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1697428
zahrada 26 16483
travní p. 178 2231155
lesní poz ostat.komunikace 2 4655
lesní poz 89 1595328
vodní pl. nádrž umělá 3 6057
vodní pl. rybník 3 78000
vodní pl. tok přirozený 7 67387
vodní pl. tok umělý 10 15303
vodní pl. zamokřená pl. 25 195698
zast. pl. 130 34258
ostat.pl. jiná plocha 38 17564
ostat.pl. manipulační pl. 87 121784
ostat.pl. neplodná půda 155 324038
ostat.pl. ostat.komunikace 43 83418
ostat.pl. pohřeb. 1 2955
ostat.pl. silnice 8 27926
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 39729
Celkem KN 884 6559166
Par. KMD 884 6559166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 125
byt.z. byt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 124
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2016
KM-D 1:2880 20.11.2000 10.03.2016
S-SK GS 1:2880 1826 20.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 01:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.