k.ú.: 744255 - Cetviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545465 - Dolní Dvořiště NUTS5 CZ0312545465
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 72952
travní p. 85 3416714
lesní poz ostat.komunikace 1 348
lesní poz 52 2066459
vodní pl. tok přirozený 38 60583
vodní pl. tok umělý 5 6330
vodní pl. zamokřená pl. 1 3850
zast. pl. 10 3531
ostat.pl. jiná plocha 22 26751
ostat.pl. manipulační pl. 5 6653
ostat.pl. neplodná půda 193 604807
ostat.pl. ostat.komunikace 33 75972
ostat.pl. silnice 1 8386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14855
Celkem KN 449 6368191
Par. KMD 449 6368191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 9
LV 23
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.02.2017
KM-D 1:2880 01.02.2000 14.02.2017
S-SK GS 1:2880 1827 01.02.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 02:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.