k.ú.: 744328 - Pulečný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 546577 - Pulečný NUTS5 CZ0512546577
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 989163
zahrada 164 96771
ovoc. sad 1 5055
travní p. 602 2602706
lesní poz 185 1674587
vodní pl. nádrž přírodní 1 527
vodní pl. nádrž umělá 2 1241
vodní pl. tok přirozený 22 7401
vodní pl. tok umělý 1 274
zast. pl. společný dvůr 1 456
zast. pl. zbořeniště 36 4624
zast. pl. 289 67969
ostat.pl. jiná plocha 52 20155
ostat.pl. manipulační pl. 42 79046
ostat.pl. neplodná půda 108 156481
ostat.pl. ostat.komunikace 189 173792
ostat.pl. pohřeb. 1 3335
ostat.pl. silnice 10 103371
ostat.pl. zeleň 15 12071
Celkem KN 1771 5999025
Par. DKM 541 5204463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 157
č.p. shromaž. 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 283
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 342
spoluvlastník 471

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.09.2015
FÚO 1:2000 01.05.1982 Od -dle údajů KP. THM Rychnov + FÚO2 Rychnov.
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1982 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 21:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.