k.ú.: 744344 - Rychnov u Jablonce nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563790 - Rychnov u Jablonce nad Nisou NUTS5 CZ0512563790
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 1951537
zahrada mez, stráň 3 951
zahrada 839 499661
travní p. mez, stráň 28 31287
travní p. 436 1163878
lesní poz ostat.komunikace 1 2770
lesní poz 74 1870434
vodní pl. nádrž umělá 1 1192
vodní pl. rybník 1 3184
vodní pl. tok přirozený 41 39633
vodní pl. tok umělý 2 1211
zast. pl. zbořeniště 11 1653
zast. pl. 1052 263281
ostat.pl. dráha 9 157288
ostat.pl. jiná plocha 151 71664
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 326
ostat.pl. manipulační pl. 80 97819
ostat.pl. mez, stráň 9 9391
ostat.pl. neplodná půda 57 56933
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 648
ostat.pl. ostat.komunikace 271 324836
ostat.pl. pohřeb. 3 13555
ostat.pl. silnice 26 206756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18864
ostat.pl. zeleň 42 38906
Celkem KN 3207 6827658
Par. DKM 3207 6827658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 41
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 561
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 14
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 45
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 125
bez čp/če jiná st. 148
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 5
s roz.jed 1
Celkem BUD 1034
byt.z. byt 250
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 19
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 294
LV 1309
spoluvlastník 2186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.03.2015
THM-G 1:2000 01.05.1982 Od -dle údajů KP. THM Rychnov.
FÚO 1:2000 01.05.1982 Od -dle údajů KP. FÚO2 při THM Rychnov.
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1982 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 05:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.