k.ú.: 744344 - Rychnov u Jablonce nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563790 - Rychnov u Jablonce nad Nisou NUTS5 CZ0512563790
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 28.11.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 1951537
zahrada mez, stráň 3 951
zahrada 828 499849
travní p. mez, stráň 27 31287
travní p. 428 1164391
lesní poz ostat.komunikace 1 2770
lesní poz 74 1870434
vodní pl. nádrž umělá 1 1192
vodní pl. rybník 1 3184
vodní pl. tok přirozený 41 39633
vodní pl. tok umělý 2 1211
zast. pl. zbořeniště 11 1653
zast. pl. 1034 261336
ostat.pl. dráha 9 157288
ostat.pl. jiná plocha 152 71648
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 326
ostat.pl. manipulační pl. 78 98503
ostat.pl. mez, stráň 9 9391
ostat.pl. neplodná půda 57 56969
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 648
ostat.pl. ostat.komunikace 267 324811
ostat.pl. pohřeb. 3 13555
ostat.pl. silnice 26 207321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18864
ostat.pl. zeleň 42 38906
Celkem KN 3164 6827658
Par. DKM 3164 6827658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 41
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 555
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 12
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 46
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 119
bez čp/če jiná st. 144
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 1016
byt.z. byt 250
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 283
LV 1304
spoluvlastník 2180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.03.2015
THM-G 1:2000 01.05.1982 Od -dle údajů KP. THM Rychnov.
FÚO 1:2000 01.05.1982 Od -dle údajů KP. FÚO2 při THM Rychnov.
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1982 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 04.12.2021 11:58

Aktuality

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.