k.ú.: 744379 - Doubravice u České Skalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574406 - Rychnovek NUTS5 CZ0523574406
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2555525
zahrada 54 43792
ovoc. sad 15 98938
travní p. 80 266279
lesní poz 14 137226
vodní pl. nádrž umělá 6 15994
vodní pl. tok přirozený 12 33721
vodní pl. tok umělý 1 2008
zast. pl. zbořeniště 1 248
zast. pl. 67 35956
ostat.pl. dráha 15 33802
ostat.pl. jiná plocha 26 22625
ostat.pl. manipulační pl. 13 114074
ostat.pl. neplodná půda 32 21085
ostat.pl. ostat.komunikace 63 81759
ostat.pl. silnice 1 19314
Celkem KN 710 3482346
Par. DKM 710 3482346
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 58
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 169
spoluvlastník 613

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.2007
THM-V 1:2000 01.02.1971 18.09.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.02.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 06:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.