k.ú.: 744387 - Rychnovek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574406 - Rychnovek NUTS5 CZ0523574406
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 3434185
zahrada 104 68115
ovoc. sad 6 17711
travní p. mez, stráň 88 115411
travní p. 170 816491
lesní poz les(ne hospodář) 5 2947
lesní poz 73 174008
vodní pl. nádrž umělá 1 759
vodní pl. tok přirozený 16 114002
vodní pl. tok umělý 30 50090
vodní pl. zamokřená pl. 4 10879
zast. pl. společný dvůr 2 1375
zast. pl. zbořeniště 4 1077
zast. pl. 179 98038
ostat.pl. dráha 4 38225
ostat.pl. jiná plocha 42 39244
ostat.pl. manipulační pl. 23 57954
ostat.pl. neplodná půda 8 6442
ostat.pl. ostat.komunikace 57 111723
ostat.pl. silnice 13 48973
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3494
Celkem KN 1075 5211143
Par. DKM 1075 5211143
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 166
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 247
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 06.04.2022
DKM 1:1000 22.07.2008
THM-V 1:2000 01.06.1971 22.07.2008
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 22:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.