k.ú.: 744409 - Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592889 - Vyškov NUTS5 CZ0646592889
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 790 2245886
zahrada 251 172824
ovoc. sad 7 18896
travní p. 259 147598
lesní poz 112 88081
vodní pl. nádrž umělá 1 16272
vodní pl. tok přirozený 13 1459
zast. pl. zbořeniště 8 1514
zast. pl. 267 73893
ostat.pl. jiná plocha 96 21609
ostat.pl. manipulační pl. 17 4612
ostat.pl. neplodná půda 135 47487
ostat.pl. ostat.komunikace 241 54993
ostat.pl. silnice 34 36721
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1398
ostat.pl. zeleň 6 882
Celkem KN 2238 2934125
Par. DKM 2237 2934079
Par. KMD 1 46
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 262
LV 398
spoluvlastník 570

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2013
THM-G 1:2000 01.04.1961 12.12.2013
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.12.2013 01.04.1961 1:2000,obnova THM
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 03:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.