k.ú.: 744590 - Janušov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597783 - Rýmařov NUTS5 CZ0801597783
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 719257
zahrada 204 93462
travní p. 286 3679226
lesní poz 26 638269
vodní pl. tok přirozený 28 23339
vodní pl. tok umělý 11 2489
vodní pl. zamokřená pl. 2 13312
zast. pl. zbořeniště 2 171
zast. pl. 287 108423
ostat.pl. jiná plocha 164 419280
ostat.pl. manipulační pl. 19 32972
ostat.pl. neplodná půda 54 130831
ostat.pl. ostat.komunikace 121 189719
ostat.pl. pohřeb. 1 5330
ostat.pl. silnice 5 30326
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 222
ostat.pl. zeleň 5 5804
Celkem KN 1272 6092432
Par. DKM 1272 6092432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 285
byt.z. byt 35
byt.z. garáž 2
Celkem JED 37
LV 266
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2002
ZMVM 1:2000 31.12.1983 31.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 24.05.2022 07:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.