k.ú.: 744611 - Ondřejov u Rýmařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597783 - Rýmařov NUTS5 CZ0801597783
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 814149
zahrada 63 34479
travní p. 182 2406368
lesní poz les(ne hospodář) 12 39993
lesní poz 113 1438604
vodní pl. nádrž umělá 1 247
vodní pl. tok přirozený 7 10310
zast. pl. zbořeniště 2 91
zast. pl. 99 31209
ostat.pl. jiná plocha 49 85310
ostat.pl. manipulační pl. 15 40703
ostat.pl. neplodná půda 25 44135
ostat.pl. ostat.komunikace 53 46437
ostat.pl. pohřeb. 1 1044
ostat.pl. silnice 4 62677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4278
ostat.pl. zeleň 1 56
Celkem KN 655 5060090
Par. DKM 655 5060090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 98
LV 74
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2002
ZMVM 1:2000 31.12.1983 21.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 24.05.2022 07:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.