k.ú.: 744654 - Vokov u Rynárce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 599239 - Vokov NUTS5 CZ0633599239
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 1658159
zahrada 105 76916
travní p. mez, stráň 1 1349
travní p. 117 425298
lesní poz 26 218920
vodní pl. nádrž umělá 1 333
vodní pl. rybník 2 19730
vodní pl. tok přirozený 10 4757
vodní pl. tok umělý 4 6803
zast. pl. společný dvůr 3 123
zast. pl. zbořeniště 1 18
zast. pl. 110 38701
ostat.pl. dráha 1 9657
ostat.pl. jiná plocha 75 56864
ostat.pl. manipulační pl. 21 14139
ostat.pl. neplodná půda 40 31456
ostat.pl. ostat.komunikace 73 56008
ostat.pl. silnice 5 29686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3799
ostat.pl. zeleň 3 2628
Celkem KN 756 2655344
Par. DKM 756 2655344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 106
LV 158
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.04.2002
DKM-KPÚ 03.07.2001 1:1000 21.02.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 11.04.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 18:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.