k.ú.: 744689 - Jítrava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564397 - Rynoltice NUTS5 CZ0513564397
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 896286
zahrada 272 153331
travní p. mez, stráň 4 15893
travní p. 266 3226248
lesní poz 108 3790046
vodní pl. nádrž umělá 1 420
vodní pl. tok přirozený 39 5877
vodní pl. tok umělý 48 51024
zast. pl. společný dvůr 2 251
zast. pl. zbořeniště 21 4554
zast. pl. 224 58441
ostat.pl. dráha 1 30215
ostat.pl. jiná plocha 90 65928
ostat.pl. manipulační pl. 12 17671
ostat.pl. mez, stráň 2 5305
ostat.pl. neplodná půda 20 34767
ostat.pl. ostat.komunikace 170 159554
ostat.pl. pohřeb. 1 1859
ostat.pl. silnice 14 114989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9818
ostat.pl. zeleň 5 2379
Celkem KN 1322 8644856
Par. DKM 376 6303607
Par. KMD 946 2341249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 218
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 225
spoluvlastník 288

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.04.2019
KMD 1:1000 07.11.2016
S-SK GS 18.04.2019 1:2880 1843 18.04.2019 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.