k.ú.: 744701 - Polesí u Rynoltic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564397 - Rynoltice NUTS5 CZ0513564397
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 171574
zahrada 145 84317
travní p. mez, stráň 2 306
travní p. 122 168620
lesní poz 29 1409367
vodní pl. nádrž umělá 2 4686
vodní pl. tok přirozený 2 58
vodní pl. zamokřená pl. 1 123
zast. pl. zbořeniště 4 149
zast. pl. 165 31802
ostat.pl. jiná plocha 32 9529
ostat.pl. manipulační pl. 2 827
ostat.pl. neplodná půda 12 4683
ostat.pl. ostat.komunikace 84 43163
ostat.pl. silnice 2 10409
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7041
ostat.pl. zeleň 3 5674
Celkem KN 645 1952328
Par. KMD 645 1952328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 77
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 160
LV 154
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2016
KM-D 1:2880 15.12.2000 29.03.2016 Od -ověř TO. Přepracování na KM-D.
S-SK GS 1:2880 1824 15.12.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.