k.ú.: 744743 - Tylovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544841 - Rožnov pod Radhoštěm NUTS5 CZ0723544841
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 6450
orná půda 137 480898
zahrada mez, stráň 2 4261
zahrada 635 529554
ovoc. sad 6 16884
travní p. mez, stráň 70 39092
travní p. 541 2405034
lesní poz 155 1617267
vodní pl. nádrž umělá 1 125
vodní pl. tok přirozený 10 20246
vodní pl. zamokřená pl. 6 17558
zast. pl. společný dvůr 2 65
zast. pl. zbořeniště 1 93
zast. pl. 641 123307
ostat.pl. jiná plocha 166 81225
ostat.pl. manipulační pl. 6 2708
ostat.pl. neplodná půda 105 87800
ostat.pl. ostat.komunikace 275 135835
ostat.pl. pohřeb. 1 2866
ostat.pl. silnice 14 11377
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 564
ostat.pl. zeleň 27 148524
Celkem KN 2807 5731733
Par. DKM 2807 5731733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 371
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 633
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 10
obč.z. byt 68
obč.z. garáž 3
Celkem JED 98
LV 850
spoluvlastník 1174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.1998
ZMVM 1:2000 01.04.1990 17.07.1998
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.04.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.