k.ú.: 744760 - Řásná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587834 - Řásná NUTS5 CZ0632587834
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 1714069
zahrada 165 99173
travní p. 284 1305561
lesní poz les s budovou 10 445
lesní poz 278 9423072
vodní pl. nádrž umělá 1 945
vodní pl. rybník 17 323481
vodní pl. tok přirozený 9 9339
vodní pl. zamokřená pl. 13 5413
zast. pl. zbořeniště 2 1304
zast. pl. 259 65536
ostat.pl. jiná plocha 82 123883
ostat.pl. manipulační pl. 16 21284
ostat.pl. neplodná půda 189 144926
ostat.pl. ostat.komunikace 143 178601
ostat.pl. silnice 14 67152
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 35700
ostat.pl. zeleň 2 1178
Celkem KN 1728 13521062
Par. KMD 1728 13521062
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb 5
č.e. obč.vyb. 5
č.e. rod.rekr 82
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 257
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 226
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 17.05.2022 00:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.