k.ú.: 744778 - Labětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575607 - Řečany nad Labem NUTS5 CZ0532575607
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53111 - Chvaletice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 362 1462978
zahrada 105 62364
ovoc. sad 4 14282
travní p. 159 186690
lesní poz 173 213349
vodní pl. nádrž přírodní 8 5895
vodní pl. nádrž umělá 2 19040
vodní pl. tok přirozený 11 51521
vodní pl. tok umělý 82 16115
vodní pl. zamokřená pl. 9 61718
zast. pl. zbořeniště 1 1026
zast. pl. 129 51918
ostat.pl. dráha 22 38251
ostat.pl. jiná plocha 29 15634
ostat.pl. manipulační pl. 21 12321
ostat.pl. neplodná půda 41 24067
ostat.pl. ostat.komunikace 98 37046
ostat.pl. silnice 44 89124
ostat.pl. zeleň 2 622
Celkem KN 1302 2363961
Par. KMD 1302 2363961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 21
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 122
LV 204
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1839 30.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 18:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.