k.ú.: 744786 - Řečany nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575607 - Řečany nad Labem NUTS5 CZ0532575607
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53111 - Chvaletice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 602 1855438
zahrada 378 186838
ovoc. sad 9 23294
travní p. 142 188217
lesní poz 40 113667
vodní pl. nádrž přírodní 1 763
vodní pl. rybník 2 1749
vodní pl. tok přirozený 7 70293
vodní pl. tok umělý 41 11948
vodní pl. zamokřená pl. 29 63607
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 1 138
zast. pl. 557 165796
ostat.pl. dráha 9 52851
ostat.pl. jiná plocha 89 63821
ostat.pl. manipulační pl. 103 79801
ostat.pl. neplodná půda 50 34026
ostat.pl. ostat.komunikace 197 161454
ostat.pl. silnice 31 46747
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18180
ostat.pl. zeleň 10 18896
Celkem KN 2301 3157539
Par. DKM 83 304714
Par. KMD 2218 2852825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 273
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 5
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 116
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 544
byt.z. byt 38
obč.z. byt 11
Celkem JED 49
LV 645
spoluvlastník 910

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.03.2018
KMD 1:1000 11.04.2017
S-SK GS 1:2880 1839 12.03.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 20.05.2022 03:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.