k.ú.: 744859 - Řečice u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548715 - Řečice NUTS5 CZ0633548715
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 758 2580414
zahrada 82 42740
travní p. 383 616866
lesní poz 255 468993
vodní pl. nádrž umělá 3 5044
vodní pl. rybník 11 38012
vodní pl. tok přirozený 5 2194
vodní pl. tok umělý 80 13416
vodní pl. zamokřená pl. 4 2657
zast. pl. společný dvůr 7 2054
zast. pl. 93 38554
ostat.pl. jiná plocha 93 41347
ostat.pl. manipulační pl. 29 28623
ostat.pl. neplodná půda 56 23192
ostat.pl. ostat.komunikace 99 62723
ostat.pl. pohřeb. 4 8295
ostat.pl. silnice 87 41987
Celkem KN 2049 4017111
Par. KMD 2049 4017111
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 8
vod.dílo hráz ohr 7
Celkem BUD 90
LV 166
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2015
S-SK GS 1:2880 1838 21.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 17.05.2022 00:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.