k.ú.: 744867 - Křepiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548715 - Řečice NUTS5 CZ0633548715
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 1583967
zahrada 89 53715
travní p. 433 627065
lesní poz 424 1249349
vodní pl. tok přirozený 5 4438
vodní pl. tok umělý 64 7548
vodní pl. zamokřená pl. 2 630
zast. pl. společný dvůr 17 2594
zast. pl. zbořeniště 7 2530
zast. pl. 112 36811
ostat.pl. jiná plocha 28 17248
ostat.pl. manipulační pl. 64 38823
ostat.pl. neplodná půda 122 32731
ostat.pl. ostat.komunikace 72 45323
ostat.pl. silnice 67 35896
Celkem KN 1940 3738668
Par. KMD 1940 3738668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 12
Celkem BUD 105
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 169
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 12.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 17.05.2022 00:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.