k.ú.: 744883 - Řečice nad Bobrůvkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596680 - Řečice NUTS5 CZ0635596680
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1176 4778403
zahrada 297 150451
travní p. 657 892655
lesní poz les s budovou 2 173
lesní poz 280 2190148
vodní pl. nádrž umělá 8 9205
vodní pl. rybník 2 1376
vodní pl. tok přirozený 16 19929
vodní pl. tok umělý 27 7484
zast. pl. společný dvůr 2 2393
zast. pl. zbořeniště 4 1118
zast. pl. 243 86789
ostat.pl. jiná plocha 165 81691
ostat.pl. manipulační pl. 50 51825
ostat.pl. neplodná půda 52 24749
ostat.pl. ostat.komunikace 185 111048
ostat.pl. silnice 171 56354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3173
ostat.pl. zeleň 6 566
Celkem KN 3346 8469530
Par. KMD 3346 8469530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 164
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 234
LV 318
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 05:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.