k.ú.: 744905 - Ředhošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565318 - Mšené-lázně NUTS5 CZ0423565318
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 677 8606079
zahrada 146 71350
ovoc. sad 2 16008
travní p. 67 178700
lesní poz 13 229107
vodní pl. nádrž přírodní 1 212
vodní pl. nádrž umělá 3 1961
vodní pl. tok přirozený 8 16802
zast. pl. společný dvůr 5 1539
zast. pl. zbořeniště 5 2361
zast. pl. 216 130575
ostat.pl. jiná plocha 104 81097
ostat.pl. manipulační pl. 60 58904
ostat.pl. neplodná půda 8 10198
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1331
ostat.pl. ostat.komunikace 99 137390
ostat.pl. pohřeb. 1 1520
ostat.pl. silnice 13 100844
ostat.pl. skládka 1 845
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2678
ostat.pl. zeleň 21 10890
Celkem KN 1453 9660391
Par. DKM 1453 9660391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 102
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 15
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 208
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 291
spoluvlastník 480

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 06.12.2021 1:1000 06.12.2021 *) Obnova mapováním - intravilán
DKM 1:1000 17.06.2013 intravilán část - Loucká
DKM-KPÚ 31.07.1998 1:1000 31.12.1999 *) v rozsahu PÚ
FÚO 1:2000 01.01.1980 06.12.2021 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1980 17.06.2013 extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1980


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 12:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.