k.ú.: 745049 - Řehořov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587346 - Kamenice NUTS5 CZ0632587346
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 711 3688815
zahrada 169 78624
travní p. 547 774751
lesní poz les s budovou 1 30
lesní poz 145 844498
vodní pl. nádrž umělá 1 1364
vodní pl. rybník 15 34454
vodní pl. tok přirozený 43 11339
vodní pl. tok umělý 20 4122
vodní pl. zamokřená pl. 5 1338
zast. pl. 167 58805
ostat.pl. dálnice 3 76967
ostat.pl. jiná plocha 189 93954
ostat.pl. manipulační pl. 18 32889
ostat.pl. neplodná půda 52 19471
ostat.pl. ostat.komunikace 79 76903
ostat.pl. silnice 8 61463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2823
ostat.pl. zeleň 1 698
Celkem KN 2179 5863308
Par. KMD 2179 5863308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 108
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 165
LV 230
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 23:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.