k.ú.: 745057 - Řeka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 552640 - Řeka NUTS5 CZ0802552640
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 294880
zahrada 247 225128
travní p. 1001 1755235
lesní poz ostat.komunikace 1 242
lesní poz 500 10091500
vodní pl. nádrž umělá 5 7855
vodní pl. rybník 3 1603
vodní pl. tok přirozený 22 99926
vodní pl. zamokřená pl. 15 11288
zast. pl. zbořeniště 14 3369
zast. pl. 713 98537
ostat.pl. dobývací prost. 6 19541
ostat.pl. dráha 1 345
ostat.pl. jiná plocha 67 67392
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 885
ostat.pl. manipulační pl. 11 13142
ostat.pl. neplodná půda 465 472150
ostat.pl. ostat.komunikace 208 130556
ostat.pl. pohřeb. 2 2172
ostat.pl. silnice 4 31756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 52406
ostat.pl. zeleň 177 73265
Celkem KN 3707 13453173
Par. KMD 3707 13453173
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 195
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.e. rod.rekr 357
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 75
Celkem BUD 702
LV 715
spoluvlastník 986

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.12.2010 reprodukce otisku mapy z r. 1911


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 24.05.2022 09:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.