k.ú.: 745081 - Libákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558303 - Řenče NUTS5 CZ0324558303
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 20 7000
orná půda 782 2936884
zahrada 64 70259
travní p. 398 898598
lesní poz 43 1057440
vodní pl. nádrž umělá 3 2955
vodní pl. tok přirozený 63 4471
zast. pl. 108 70592
ostat.pl. jiná plocha 44 23562
ostat.pl. manipulační pl. 25 80619
ostat.pl. neplodná půda 38 42739
ostat.pl. ostat.komunikace 163 75277
ostat.pl. silnice 22 45109
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8441
ostat.pl. zeleň 2 3701
Celkem KN 1782 5327647
Par. DKM 1782 5327647
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 62
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 98
LV 118
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2000
S-SK GS 1:2880 1838 31.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 13:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.