k.ú.: 745103 - Řenče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558303 - Řenče NUTS5 CZ0324558303
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 2756
orná půda 392 2370910
zahrada 223 152428
ovoc. sad 2 89168
travní p. mez, stráň 92 30820
travní p. 327 801518
lesní poz 48 3670543
vodní pl. nádrž přírodní 2 1478
vodní pl. nádrž umělá 7 4185
vodní pl. rybník 4 26380
vodní pl. tok přirozený 2 795
vodní pl. tok umělý 110 22258
vodní pl. zamokřená pl. 1 57
zast. pl. zbořeniště 2 1281
zast. pl. 228 74746
ostat.pl. jiná plocha 101 77771
ostat.pl. manipulační pl. 15 49588
ostat.pl. mez, stráň 1 1249
ostat.pl. neplodná půda 55 55518
ostat.pl. ostat.komunikace 128 176076
ostat.pl. pohřeb. 2 3517
ostat.pl. silnice 13 33773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4984
ostat.pl. zeleň 5 7346
Celkem KN 1766 7659145
Par. DKM 1766 7659145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 110
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 2
Celkem BUD 218
LV 267
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.1999
S-SK GS 1:2880 1838 21.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 03:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.