k.ú.: 745154 - Oltyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552801 - Opařany NUTS5 CZ0317552801
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 1984165
zahrada 65 42742
travní p. 160 315657
lesní poz 61 1637884
vodní pl. nádrž umělá 3 325
vodní pl. rybník 1 81518
vodní pl. tok přirozený 4 8328
vodní pl. tok umělý 36 6100
vodní pl. zamokřená pl. 6 7085
zast. pl. 65 44985
ostat.pl. jiná plocha 19 12650
ostat.pl. manipulační pl. 2 4736
ostat.pl. neplodná půda 3 2379
ostat.pl. ostat.komunikace 42 67602
ostat.pl. silnice 5 84336
ostat.pl. zeleň 6 67296
Celkem KN 701 4367788
Par. KMD 701 4367788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 96
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1830 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 14:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.