k.ú.: 745197 - Řepiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 568830 - Řepiště NUTS5 CZ0802568830
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 17 4800
orná půda 361 2356259
zahrada skleník-pařeniš. 2 333
zahrada 1013 1070458
ovoc. sad 3 14669
travní p. mez, stráň 39 28659
travní p. 232 422840
lesní poz 215 2631953
vodní pl. nádrž přírodní 1 10833
vodní pl. nádrž umělá 3 1893
vodní pl. tok přirozený 60 176801
vodní pl. zamokřená pl. 1 553
zast. pl. zbořeniště 6 2571
zast. pl. 871 191005
ostat.pl. dráha 17 152547
ostat.pl. jiná plocha 128 613429
ostat.pl. manipulační pl. 26 44661
ostat.pl. mez, stráň 1 118
ostat.pl. neplodná půda 5 2865
ostat.pl. ostat.komunikace 316 181730
ostat.pl. pohřeb. 2 4386
ostat.pl. silnice 3 47910
ostat.pl. skládka 4 28685
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12234
ostat.pl. zeleň 6 1801
Celkem KN 3335 8003993
Par. DKM 3335 8003993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 592
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 89
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 858
byt.z. byt 13
obč.z. byt 3
Celkem JED 16
LV 1014
spoluvlastník 1352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.2017
THM-G 1:1000 31.12.1968 08.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1968 reprodukce otisku mapy z r. 1927


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 18.05.2022 18:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.