k.ú.: 745219 - Pěšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 572209 - Řepníky NUTS5 CZ0534572209
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1645742
zahrada 43 29333
ovoc. sad 6 23764
travní p. 26 43881
lesní poz 58 417605
vodní pl. nádrž umělá 1 141
vodní pl. tok přirozený 1 385
zast. pl. zbořeniště 3 327
zast. pl. 54 30311
ostat.pl. jiná plocha 1 13
ostat.pl. manipulační pl. 12 13748
ostat.pl. neplodná půda 29 17819
ostat.pl. ostat.komunikace 42 42679
ostat.pl. silnice 1 13135
Celkem KN 449 2278883
Par. KMD 449 2278883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 52
LV 89
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2022 11:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.