k.ú.: 745278 - Zadní Kopanina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 1520245
zahrada 57 41438
ovoc. sad 13 30899
travní p. 149 299291
lesní poz 97 895133
vodní pl. nádrž umělá 5 5789
vodní pl. tok přirozený 46 15320
vodní pl. zamokřená pl. 2 1117
zast. pl. společný dvůr 1 619
zast. pl. zbořeniště 1 325
zast. pl. 103 43468
ostat.pl. jiná plocha 114 462939
ostat.pl. manipulační pl. 26 75266
ostat.pl. neplodná půda 27 16928
ostat.pl. ostat.komunikace 82 57764
ostat.pl. silnice 15 29220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8023
ostat.pl. zeleň 2 464
Celkem KN 871 3504248
Par. DKM 871 3504248
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 100
LV 141
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.2000
THM-G 1:1000 01.02.1984 18.06.2000
S-SK GS 1:2880 1840 31.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 16.07.2024 14:51

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.