k.ú.: 745278 - Zadní Kopanina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1520245
zahrada 56 42086
ovoc. sad 13 30899
travní p. 149 299291
lesní poz 97 895133
vodní pl. nádrž umělá 5 5789
vodní pl. tok přirozený 46 15320
vodní pl. zamokřená pl. 2 1117
zast. pl. zbořeniště 1 325
zast. pl. 102 43418
ostat.pl. jiná plocha 115 462969
ostat.pl. manipulační pl. 26 75308
ostat.pl. neplodná půda 27 16828
ostat.pl. ostat.komunikace 82 57812
ostat.pl. silnice 15 29220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8023
ostat.pl. zeleň 2 464
Celkem KN 867 3504247
Par. DKM 867 3504247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 5
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 96
LV 138
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.06.2000
THM-G 1:1000 01.02.1984 18.06.2000
S-SK GS 1:2880 1840 31.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 15.05.2021 23:01

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.