k.ú.: 745294 - Řepová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 2136370
zahrada 140 113359
travní p. 174 1210582
lesní poz 108 1307127
vodní pl. tok přirozený 4 4378
zast. pl. zbořeniště 1 85
zast. pl. 103 51211
ostat.pl. jiná plocha 61 56318
ostat.pl. manipulační pl. 27 52362
ostat.pl. neplodná půda 109 202373
ostat.pl. ostat.komunikace 147 112840
ostat.pl. silnice 8 42494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4395
ostat.pl. zeleň 6 449
Celkem KN 1020 5294343
Par. KMD 1020 5294343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 101
LV 138
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.01.2017
KM-D 1:2000 09.12.2002 26.01.2017
S-SK ŠS 1:2880 1885 09.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.