k.ú.: 745316 - Řeřichy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565504 - Řeřichy NUTS5 CZ020C565504
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1465282
zahrada 90 65929
travní p. 37 99850
lesní poz les(ne hospodář) 5 290728
lesní poz ostat.komunikace 3 4214
lesní poz 65 2458476
vodní pl. nádrž umělá 4 3693
vodní pl. rybník 2 14321
vodní pl. tok přirozený 20 28171
vodní pl. tok umělý 2 272
vodní pl. zamokřená pl. 2 5012
zast. pl. společný dvůr 5 5248
zast. pl. zbořeniště 9 2326
zast. pl. 107 47738
ostat.pl. jiná plocha 89 94725
ostat.pl. manipulační pl. 3 9803
ostat.pl. neplodná půda 49 174684
ostat.pl. ostat.komunikace 45 66596
ostat.pl. silnice 17 31506
ostat.pl. zeleň 1 268
Celkem KN 701 4868842
Par. DKM 507 4767758
Par. KMD 194 101084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 105
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 157
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.07.2017 1:1000 21.07.2017 *)
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK GS 1:2880 1841 21.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 17.05.2022 16:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.