k.ú.: 745324 - Řestoky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572217 - Řestoky NUTS5 CZ0531572217
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 508 3313162
zahrada 207 127715
ovoc. sad 10 37478
travní p. 31 83524
lesní poz 6 16682
vodní pl. nádrž umělá 2 1554
vodní pl. tok přirozený 4 30202
vodní pl. tok umělý 2 2065
zast. pl. zbořeniště 2 1039
zast. pl. 248 99848
ostat.pl. jiná plocha 59 21872
ostat.pl. manipulační pl. 16 33422
ostat.pl. neplodná půda 18 11546
ostat.pl. ostat.komunikace 66 52199
ostat.pl. pohřeb. 2 2086
ostat.pl. silnice 15 69831
ostat.pl. zeleň 9 8984
Celkem KN 1205 3913209
Par. KMD 1205 3913209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 119
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 247
LV 322
spoluvlastník 513

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 23.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.05.2022 14:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.