k.ú.: 745341 - Řetechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585459 - Luhačovice NUTS5 CZ0724585459
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 259066
zahrada 95 84158
ovoc. sad 5 19675
travní p. mez, stráň 2 17236
travní p. 830 2110538
lesní poz 382 2539705
vodní pl. nádrž umělá 1 500
vodní pl. tok přirozený 12 12054
zast. pl. zbořeniště 3 207
zast. pl. 153 38647
ostat.pl. jiná plocha 104 59504
ostat.pl. manipulační pl. 21 16734
ostat.pl. neplodná půda 115 80471
ostat.pl. ostat.komunikace 109 75645
ostat.pl. silnice 30 28358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2295
ostat.pl. zeleň 1 18
Celkem KN 2004 5344811
Par. KMD 2004 5344811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 76
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 145
LV 229
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 03.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 08:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.