k.ú.: 745421 - Řeznovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1694 2474685
zahrada 215 76626
ovoc. sad 18 27755
travní p. 176 175522
lesní poz 715 418858
vodní pl. nádrž umělá 8 4825
vodní pl. rybník 1 6758
vodní pl. tok přirozený 145 103138
zast. pl. společný dvůr 5 283
zast. pl. zbořeniště 7 2136
zast. pl. 267 68531
ostat.pl. jiná plocha 24 5474
ostat.pl. manipulační pl. 49 12253
ostat.pl. neplodná půda 435 221540
ostat.pl. ostat.komunikace 392 44019
ostat.pl. pohřeb. 1 1614
ostat.pl. silnice 23 35326
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9958
ostat.pl. zeleň 12 1275
Celkem KN 4192 3690576
Par. DKM 4192 3690576
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.e. garáž 30
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 229
LV 445
spoluvlastník 651

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2016
DKM 1:1000 22.07.2015
ZMVM 1:2000 01.02.1989 22.07.2015 1:2000,1:1000
THM-G 1:2000 01.01.1969 31.03.2016 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 21:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.