k.ú.: 745430 - Řeženčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548464 - Nový Rychnov NUTS5 CZ0633548464
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1836608
zahrada 74 41687
ovoc. sad 1 444
travní p. 337 1237681
lesní poz 176 1309967
vodní pl. nádrž umělá 2 6215
vodní pl. rybník 18 72202
vodní pl. tok přirozený 2 152
vodní pl. tok umělý 60 11042
vodní pl. zamokřená pl. 3 1201
zast. pl. společný dvůr 3 360
zast. pl. zbořeniště 5 644
zast. pl. 58 21965
ostat.pl. jiná plocha 64 49568
ostat.pl. manipulační pl. 14 5009
ostat.pl. neplodná půda 60 56758
ostat.pl. ostat.komunikace 63 53735
ostat.pl. silnice 2 16730
Celkem KN 1269 4721968
Par. KMD 1262 4693714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 55
LV 80
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2016
KM-D 1:2000 03.01.2003 03.05.2016
S-SK GS 1:2880 1829 03.01.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 19:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.